DRMOLICE
CZ

Ženský národopisný soubor Drmolice je skupina žen z Dubňan, malého města v jihovýchodní části České republiky, poblíž hranice se Slovenskou republikou Tato oblast se nazývá Moravské Slovácko.

Písně z této oblasti jsou různorodé a pestrobarevné jako úrodná a malebná krajina v okolí Dubňan, a tak jako kroj, který ženy oblékají. Ručně vyšívaný a bohatě zdobený slavnostní kroj je hodnocen jako jeden z nejkrásnějších na světě.

Soubor vznikl v roce 1985 a byl pojmenován podle zdejší oblíbené písničky Ty dubňanské Drmolice.

Drmolice zpracovávají především lidové zvyky týkající se práce a života v našem regionu. V jevištní úpravě byly zpracovány scénky - okopávání brambor, skákání na konopě, přástky, draní peří, fukarování obilí, pletení metel. Nezapomínáme také na předvádění růzmných obřadů - čepení nevěsty, pochovávání basy, štěpánská obchůzka, úvod novorozeněte, chození s Pannou Marií.

Drmolice se inspirují především písněmi ze Sušilových a Kubových sbírek.
EN

The women's ensemble Drmolice is a group of women from Dubňany, a small town in the south-east part of The Czech Republic, near the border with The Slovak Republic. This region is called Moravian Slovakia.

Songs in this area are as diverse and colorful as fertile and picturesque landscape around Dubňany and as the national costume, which the women wear. The festive costume, hand-embroidered and richly decorated. is said to be one of the most beautiful in the world.

The ensemble was established in 1985 and was named after a very popular local song.

The ensemble of Drmolice is interested in preserving folk customes in the region. In short scenes the women show how people in the past used to hoe potatoes, process hemp, spin flax of wool, pluck feather, blow grain or make birch brooms. They also demonstrate various ceremonies which took place in the town during the year - wedding, invitation of newborn baby, contrabass funreal during carneval, walking with the Holly Virgin, St. Stephen's round and others.

Drmolice find their inspiration in the song collections of František Sušil and Ludvík Kuba.Fotogalerie

Kontakt

Drmolice, z.s.
Sportovní 1766, 696 03 Dubňany
IČO : 70806331

Organizační vedoucí: Jana Kaňová
Adresa: Lipová 425, 696 03 Dubňany
Tel: 608 130 253
Email: kanovaja@seznam.cz
ostatní kontakty