O nás

Drmolice jsou pěvecká skupina žen z Dubňan, z oblasti Moravského Slovácka z regionu Kyjovského Dolňácka, konkrétně jižního Kyjovska.

Písně této oblasti jsou různorodé a pestrobarevné jako úrodná a malebná krajina v okolí Dubňan, a tak jako kroj, který ženy oblékají. Ručně vyšívaný a bohatě zdobený dubňanský kroj je hodnocen jako jeden z nejkrásnějších na světě.

Ženský národopisný soubor Drmolice vznikl v roce 1985 a jeho vedení se ujala paní Milada Kolaříková. Nejdříve se scházelo přibližně šest žen (členky organizace Český červený kříž), které si připravovaly humorné scénky pro zpestření svých schůzí. Ve scénkách a textově upravených písních vtipně kritizovaly poměry ve městě i jednotlivé osoby a díky velkému ohlasu se představily také na veřejných akcích. Podle slov paní Ludmily Maradové nebyl v Dubňanech žádný soubor, kde by se mohly scházet starší ženy, a který by se věnoval uchovávání lidových tradic. Když bylo zapotřebí, musela se při různých folklorních vystoupeních za tyto „staré baby“ převléknout mladá děvčata z Dúbravy. Proto se soubor začal zaměřovat na obnovování a scénické zpracování lidových zvyků. Ludmila Maradová převzala vedení souboru v roce 1991 (po odchodu z dětského souboru Dúbravěnka).

Ženský soubor zpracovává především lidové zvyky týkající se práce, scénky při práci v jevištní úpravě (fugarování obilí, okopávání brambor, skákání na konopě, přástky, draní peří, pletení březových metel) a různé obřady (čepení nevěsty, pochovávání basy, štěpánská obchůzka, chození s Pannou Marií, úvod novorozeněte do křesťanského společenství).

Drmolice spolupracují také s ostatními soubory. Např. v roce 199 u příležitosti oslav první zmínky o Dubňanech daly paní Maradová a Kolaříková podnět k nacvičení slovácké svatby, na jejíž realizaci se podílely všechny dubňanské národopisné soubory. Ve stejné době se Drmolice představily na Slováckém roce v kyjově s NS Dúbrava v tanečním pásmu Marná láska. Spoustu humorných scének také předvedly s mužským sborem. Soubor vystupuje na různých festivalech (Slovácký rok v Kyjově, MFF Strážnice, MFF Mistřík, FF Milovice, Zpívání na Nákle), přehlídkách ženských sborů a také na mnoha domácích akcích. Všechny členky souboru také pečují o dubňanský kroj. Opravují, perou a žehlí kroje nejenom sobě, ale také svým mužům, dětem i vnoučatům. Některé vypomáhají i těm, kteří sice kroj mají, ale udržovat jej neumí. Mnohé samy dokáží různé krojové součásti zhotovit.

Při zachování a obnově různých zvyků se snaží obrodit i již dávno odložené krojové součásti. Jedním z nejvýznamnějších počinů v tomto směru je obnova tzv. žluté sukně. více o Dubňanské žluté sukni

Drmolice se inspirují především písněmi ze Sušilových a Kubových sbírek. Některé písně si skládají samy a jejich autorkou je zejména paní Maradová a Kolaříková.

V roce 2014 se rozhodlo několik starších členek ukončit své působení v souboru a tak bylo nutné získat nové členky, což se také podařilo a soubor se podstatně omladil a novou uměleckou vedoucí se stala paní Hana Ottová.

Členky:


 • Antošová Helena
 • Duroňová Jana
 • Francová Darja, Ing.
 • Grégrová Jana, Ing.
 • Grufíková Anna
 • Jurkovičová Miloslava
 • Kaňová Jana
 • Konečná Renata
 • Kopečková Eva
 • Kordulová Marie
 • Kozáková Anna
 • Olexová Blanka
 • Olexová Jiřina
 • Ottová Hana, Mgr.
 • Poláková Lenka
 • Příkazská Eva
 • Vrbová Lenka